12/2020 Uzupełnienie raportu bieżącego o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 11/2020 z 30 kwietnia 2020 r. dot. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 maja 2020 r. przedstawia i przekazuje Roczny Raport Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z jego działalności za 2019 rok.

Raport Komitetu Audytu CPD S.A. 2019

Pozostała część raportu oraz załączniki nie ulegają zmianie.

  

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 7 maja 2020 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 7 maja 2020 r.

 

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl