1/2013 Powołanie Członka Zarządu

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, iż 10 stycznia 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Andrew’a Pegge do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki bieżącej kadencji od 10 stycznia 2013 roku.

Pan Andrew Pegge posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Sussex University (Wielka Brytania); ukończył studia podyplomowe na kierunku Marketing w The Chartered Institute Of Marketing (Wielka Brytania) oraz studia MBA na kierunku Finanse w City University Business School (Wielka Brytania); posiada tytuł CFA – Licencjonowany Analityk Finansowy (Chartered Financial Analyst) uzyskany w AIMR (Association for Investment Management Research – Stany Zjednoczone).

Doświadczenie zawodowe Pana Andrew Pegge przedstawia się następująco:

2000 – obecnie: Dyrektor/Zarządca Funduszu w Laxey Partners Limited (Wyspa Man) oraz członek zarządu i dyrektor w podmiotach grupy Laxey Partners oraz zarządzanych funduszach: obszar działalności – opracowywanie systemów analitycznych wspierających proces podejmowania decyzji inwestycyjnych; innowacyjne wdrożenie systematycznej analizy funduszy zamkniętych, analizy płynności ich aktywów oraz kosztów realizacji,
1998 – 1999: Komisja Nadzoru Finansowego na Wyspie Man, Wyspa Man – konsultant nadzorujący fundusze inwestycyjne,
1995 – 1998: Regent Fund Management Ltd, Londyn/Wyspa Man (Wielka Brytania) – starszy zarządzający inwestycjami, w szczególności odpowiedzialny za prowadzenie portfolio globalnych rynków wschodzących,
1990 – 1994: Buchanan Partners, Londyn (Wielka Brytania) – współzarządzający inwestycjami, w tym odpowiedzialny za prowadzenie transakcji na rynkach wschodzących,
1987 – 1990: Laurentian Fund Management, Londyn (Wielka Brytania)- zarządzający ds. systemów inwestycyjnych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Andrew Pegge nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 11.01.2013 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 11.01.2013 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl