13/2023 Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”), informuje, że 28 i 29 marca 2023 r. Spółka otrzymała zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od POP Investments Limited, Furseka Trading and Investments Limited i CPD S.A.

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

2023 03 28 Zawiadomienie 69 POP Investments

2023 03 29 Zawiadomienie 69 Furseka Trading

2023 03 29 Zawiadomienie 69 CPD

 

Podstawa prawna:

Art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 29 marca 2023 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 29 marca 2023.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl