14/2013 Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie Uchwały nr 5/I/2013 Zarządu Spółki w sprawie skupu akcji własnych Spółki, w związku z Uchwałą 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, zaprasza akcjonariuszy Spółki do składania ofert sprzedaży jej akcji na warunkach określonych w tym Zaproszeniu do Składania Ofert Sprzedaży.

Pełna treść Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Celtic (www.celtic.pl).

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 27 marca 2013 r.
2. Andrew Morrison Shepherd, Prezes Zarządu, 27 marca 2013 r.

Załączniki
Fromularz oferty sprzedazy akcji
Zaproszenie do skladania ofert sprzedaży akcji CPD S.A.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl