17/2019 Uzupełnienie raportu bieżącego o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 14/2019 z 31 maja 2019 r. dot. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28 czerwca 2019 r. przedstawia Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze swej działalności w 2018 roku oraz Roczny Raport Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z jego działalności za 2018 rok.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, podejmując stosowną uchwałę.

W związku z powyższym, Spółka przekazuje w/w dokumenty tj.:

Pozostała część raportu oraz załączniki nie ulegają zmianie.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 27 czerwca 2019 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl