17/2017 Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał na NWZ CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza CPD S.A. 23 maja 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2017 roku.

Projekty uchwał zostały przekazane do wiadomości publicznej dnia 11 maja 2017 r. raportem bieżącym nr 11/2017.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 24 maja 2017 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl