18/2021 Zawiadomienie spółki CPD SA w trybie art. 77 w zw. z art. 69 Ustawy o ofercie

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”), informuje, że 9 sierpnia 2021 r. Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 77 w związku z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

CPD SA informacja o liczbie akcji

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 oraz art. 70a Ustawy o ofercie – znaczne pakiety akcji

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 9 sierpnia 2021 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 9 sierpnia 2021 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl