20/2020 Zawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) tj.: 2 lipca 2020 r. od QVT Family Office Fund LP oraz 3 lipca 2020 r. od spółek The Value Catalyst Fund oraz LP Value Ltd.

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Notification of QVT

Notification of VCF

Notification of LPV

 

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 1 oraz art. 70a Ustawy o ofercie-Znaczne pakiety akcji

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 3 lipca 2020 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 3 lipca 2020 r.

 

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl