2011 05 30 Plan zagospodarowania wyłożony

30 maja 2011 do publicznego wglądu po raz drugi został wyłożony Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ul. Orłów Piastowskich. Będzie on dostępny w dniach od 30 maja 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy.
Plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje tereny o wielkości ok. 220 ha, które aktualnie w większości pozostają niezagospodarowane i nie przynoszą ani dzielnicy Ursus, ani miastu dochodu.

„Brak Planu blokuje rozwój dzielnicy: firmy nie chcą tu zakładać swoich siedzib, a z powodu niepewności odnośnie otoczenia nowi inwestorzy nie decydują się na zakup nieruchomości w tym miejscu, co negatywnie wpływa na budżet dzielnicy. Każdy rok opóźnienia w zatwierdzeniu planu to wielkie straty dla dzielnicy. Im szybciej plan zostanie uchwalony, tym szybciej zaczną wpływać do kasy gminy dodatkowe pieniądze z podatków (podatek od nieruchomości, CIT, PIT ), łącznie kilkadziesiąt milionów złotych rocznie” – mówi Elżbieta Wiczkowska reprezentująca spółkę Celtic Property Developments.

Urząd Miasta odpowiedzialny za przygotowanie planu m.in. dla terenów byłych ZPC Ursus miał na celu stworzenie przestrzeni funkcjonalnej i przyjaznej wszystkim zarówno dotychczasowym jak i przyszłym mieszkańcom.

„Plan był przygotowany przez miasto i zapewnia zrównoważony rozwój objętych nim terenów. Wygospodarowano odpowiednią część terenów na potrzeby użytku publicznego (żłobki, szkoły, parki). Nie chcemy żeby ta część Ursusa wyglądała jak Skorosze, gdzie budowano tereny miejskie bez planu zagospodarowania. Dzięki Planowi w Ursusie może powstać nowa, przyjazna, zielona dzielnica, z siedmiohektarowym parkiem, długim bulwarem wzdłuż zbiornika wodnego, placami zabaw. Z tych obiektów będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Ursusa.” – dodaje Urszula Łoś reprezentująca spółkę Celtic Property Developments.

Ze względu na położenie terenów objętych Planem, które znajdują się blisko centrum Warszawy, część terenu po byłych ZPC Ursus została w planie przeznaczona na cele mieszkaniowe. Od szeregu lat nie ma chętnych na realizowanie projektów przemysłowych na tym terenie. Nic tej sytuacji nie zmieni. Przemysł z uwagi na swoje uciążliwości wyszedł już dawno z podobnych terenów w innych stolicach europejskich. Na terenie objętym planem znajdzie swoją siedzibę wiele dużych firm oferujących nowe technologie, wiele zakładów rzemieślniczych i usługowych, również tych, które funkcjonują obecnie na terenie dzielnicy Ursus. Szacuje się, że w nowych budynkach znajdzie zatrudnienie około 20 tysięcy pracowników. Te miejsca pracy będą atrakcyjną propozycją dla mieszkańców Ursusa. Będą mieli pracę na miejscu, bez konieczności jeżdżenia do centrum miasta.

Załączniki
11-05-30 Plan zagospodarowania został wyłożony

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl