2011 07 25, Pakt dla kultury w Ursusie

W ramach odpowiedzialności społecznej spółka Celtic Property Developments S.A. podpisała w obecności przedstawicieli Zarządu Dzielnicy oraz Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy dokument o nazwie „Pakt dla kultury w Ursusie”. Spółka Celtic w ten sposób pragnie wspierać rozwój kultury a tym samym społeczności w dzielnicy.
Tkanka społeczna każdej dzielnicy to nie tylko inwestycje budowlane, ale również relacje społeczne, życie kulturalne, które budują klimat i autentyczną wartość miasta.

Główne punkty Paktu dla kultury w Ursusie to:
1) Wynajem przez Celtic budynku Ośrodka Kultury Arsus na 5 lat
2) Stworzenie wirtualnego muzeum Ursusa, w tym historii Zakładów Mechanicznych Ursus
3) Wspieranie inicjatyw rozwoju kultury w Ursusie
4) Wspieranie inicjatyw promowanie kultury w Ursusie
5) Współpraca z organizacjami społecznymi na rzecz integracji kultury w dzielnicy Ursus

„Nie chcemy budować, kolejnej warszawskiej sypialni, ale nowoczesną cześć miasta, w której wszyscy mieszkańcy Ursusa będą mogli znaleźć swoją drogę tworzenia kultury, jak również korzystania z dóbr kultury. Nasza inwestycja będzie rozwijana w miejscu posiadającym kontekst historyczny oraz istniejącą kulturę, która wymaga mecenatu. Pakt jest strukturą otwartą dla wszystkich, którym zależy na rozwoju dzielnicy Ursus i którzy chcą się zaangażować w proces tworzenia wydarzeń kulturalnych – mówi Iwona Postek z Celtic.

W ramach realizacji głównych punktów tego Paktu, Celtic Property Developments S.A. podpisała już, poprzez jedną ze swoich spółek zależnych, umowę z Ośrodkiem Kultury Arsus w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy dotyczącą wynajmu budynku, w którym działa najważniejszy ośrodek kulturalny w dzielnicy Ursus. Umowa została zawarta na pięć lat, w tym czasie Arsus będzie płacić, jako najemca, 100 złotych czynszu miesięcznie (netto) plus kwoty należne tytułem podatku od nieruchomości oraz opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

„Dzięki tej umowie dzielnica Ursus zaoszczędzi rocznie ponad 600 tysięcy złotych, tyle bowiem zgodnie z wyceną rynkową powinien wynosić roczny czynsz za tego typu obiekt. Ta umowa jest kontynuacją wcześniejszej umowy najmu, ze stycznia 2008 roku, również z tą samą symboliczną stawką miesięczną czynszu, czyli 100 zł. Celtic jest obecnie nie tylko największym inwestorem w Ursusie, jest także organizacją, której zależy na aktywnym uczestnictwie w życiu społeczności Ursusa. Wspieranie kultury poza edukacją jest inwestycją, którą traktujemy jako wkład w rozwój dzielnicy Ursus i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom jej mieszkańców.” – mówi Iwona Postek z Celtic.

Pakt dla kultury w Ursusie jest częścią szerszej strategii firmy Celtic dotyczącej terenów w Ursusie. Jej główne elementy to: kultura, edukacja, ekologia oraz innowacyjna gospodarka.

Załączniki
11-07-25 Pakt dla kultury w Ursusie

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl