2011 10 07, Mieszkańcy Ursusa chcą dzielnicy mieszkaniowej, w której znajdą pracę

Mieszkańcy Ursusa mówią: „Chcemy dzielnicy mieszkaniowej, w której znajdziemy pracę”. Aż 84% mieszkańców Ursusa nie wierzy w powrót wielkiego przemysłu na tereny dawnej fabryki traktorów. Blisko dwie trzecie pragnie, by w Ursusie przeważały funkcje mieszkalne, a nie zakłady przemysłowe. Mieszkańcy dostrzegają problemy ze znalezieniem pracy i stąd szansę dla siebie i Ursusa upatrują w jak najszybszym uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania dla terenów po byłych zakładach ciągnikowych.
W ostatnim tygodniu sierpnia br. na zlecenie Celtic Property Developments S.A. firma badawcza TNS OBOP wykonała badanie opinii mieszkańców dzielnicy Ursus na temat ich oczekiwań w kwestii kierunków rozwoju Ursusa jako dzielnicy – „Ursus w oczach swoich mieszkańców”. Telefoniczny sondaż przeprowadzono na próbie 1 tys. osób.

Chcieliśmy sprawdzić, czy nasza koncepcja „Smart City Ursus” – inteligentnego miasta Ursus koresponduje z potrzebami społecznymi mieszkańców dzielnicy. Planujemy wybudowanie obiektów mieszkalnych, biurowych, usługowych i handlowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą rekreacyjną. W Smart City Ursus powstanie ponad 20 tys. nowych miejsc pracy.

Dzięki realizacji zapisów wyłożonego w maju br. planu miejscowego, połączeniu ekologii, kultury, edukacji oraz innowacyjnej gospodarki roczne wpływy do budżetu dzielnicy wzrosną z tytułu podatku od osób fizycznych o prawie 40 mln zł, z kolei podatek od nieruchomości wzrośnie o prawie 25 mln zł.

Zdecydowana większość (84%) ankietowanych nie wierzy w powrót wielkiego przemysłu na tereny byłych Zakładów Przemysłu Ciągnikowego Ursus. Ponad 70% ankietowanych nie zna nikogo, kto pracowałby w kilkunastu zakładach pracy, które działają na terenach po dawnych ZPC Ursus. To nie dziwi, bo według dostępnych informacji na obszarze kilkudziesięciu hektarów pracuje w nich obecnie jedynie kilkaset osób. Zdecydowana większość mieszkańców dzielnicy Ursus (83%) nie słyszała o firmach przemysłowych z terenów dawnych ZPC Ursus, które angażowałyby się w życie dzielnicy.

Blisko dwie trzecie badanych opowiedziało się za Ursusem jako dzielnicą o charakterze mieszkaniowym, gdzie więcej będzie osiedli mieszkaniowych niż zakładów przemysłowych. Wskaźnik ten jest jeszcze wyższy wśród osób z wykształceniem wyższym oraz ludzi do 30 roku życia.

Niemal 70% mieszkańców uważa, że w Ursusie nie ma wystarczającej liczby miejsc pracy, przy czym 37% ankietowanych wypowiada się w tej kwestii w sposób kategoryczny („zdecydowanie nie”). W ocenie możliwości znalezienia pracy wśród mieszkańców Ursusa przeważają pesymiści. Blisko połowa respondentów jest zdania, że w obecnych czasach trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę.

Niemal 90% ankietowanych deklaruje, że słyszała o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ursus, zaś ponad 70% jest zdania, że jego uchwalenie przyczyni się do rozwoju działalności gospodarczej na terenie dzielnicy (22% wyraża tę opinię w sposób zdecydowany).

7 września br. skierowaliśmy pisemną deklarację do Pana Wiesława Krzemienia, Burmistrza Dzielnicy Ursus, w której zgodnie z zapisami wyłożonego w maju Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, potwierdziliśmy wolę nieodpłatnego przekazania terenów pod inwestycje miejskie – 20 ha na drogi i szkoły. Wartość tychże terenów wg informacji zawartych w planie miejscowym to ponad 65 milionów złotych. Oferta złożona przedstawicielom Zarządu Dzielnicy Ursus jest ważna do końca bieżącego roku.

Projekt Celtica to nie jedno osiedle czy kilka bloków, lecz kompleksowa koncepcja przetworzenia tego terenu w nową, otwartą część Ursusa, zgodnie z zapisami projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Przez wielu urbanistów nasza koncepcja jest uznawana za bardzo nowoczesną i ma poparcie Rady Dzielnicy Ursus.

Załączniki
11-10-07 Badanie TNS OBOP dotyczące Ursusa
Wyniki_badania_mieszkancow_Ursusa.pdf

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl