2012 03 05, Oświadczenie Celtic Property Developments S.A. w sprawie bezumownego zajmowania nieruchomości w Ursusie przez Energetykę Ursus

Niniejszym informujemy, że nieruchomość na której znajduje się budynek biurowy oraz oczyszczalnia ścieków były od ponad dwóch lat bezumownie zajmowane (okupowane) przez Energetykę Ursus. Oznacza to, że Energetyka Ursus nie posiada żadnego tytułu do ww. nieruchomości.

Pomimo wielomiesięcznych negocjacji Energetyka Ursus nie była gotowa podpisać umowy najmu na warunkach rynkowych. Czynsz jaki proponowała Energetyka Ursus za zajmowaną nieruchomość nie pokrywał nawet opłat jakie firma Celtic ponosi z tytułu podatków i innych danin.

W związku z powyższym przedmiotowa nieruchomość została wynajęta innemu najemcy od początku bieżącego miesiąca, na warunkach rynkowych (zbliżonych do tych proponowanych w negocjacjach Energetyce Ursus). W umowie nowy najemca został poinformowany o sytuacji związanej z wcześniejszym najemcą – Energetyką Ursus.

Celtic Property Developments S.A. nie blokuje dostępu uprawnionym pracownikom Energetyki Ursus do urządzeń technicznych zapewniających przesył mediów dla dzielnicy Ursus.

Energetyka Ursus zajmuje bezumownie w sumie około 9 hektarów terenów w Ursusie należących do Celtic Property Developments S.A. Obecne zaległości Energetyki Ursus względem Celtic Property Developments S.A. przekraczają 11 mln złotych. Firma ta czuje się bezkarna i nie chce podpisać żadnej umowy – w negocjacjach wykorzystuje swoją monopolistyczną pozycję dostawcy praktycznie wszystkich mediów w Ursusie (woda, prąd, ciepło, gaz, odbiór ścieków – ceny średnio o 40% wyższe od innych dostawców na terenie Warszawy), grożąc przerwą w dostaw mediów dla mieszkańców Ursusa. Tereny, które są bezumownie zajmowane, stanowią w wielu przypadkach zagrożenie dla mieszkańców Ursusa – jest to np. teren z osadnikami, który decyzją PINB (w załączeniu) właściciel (czyli Celtic Property Developments S.A.) musi obecnie doprowadzać do stanu zgodnego z przepisami, mimo faktu, że od szeregu lat był zajmowany wyłącznie przez Energetykę Ursus. „W zamian” Energetyka Ursus domaga się pokrycia strat z tytułu braku dostępu do ww. osadników w kwocie 200 tys. złotych dziennie.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl