21/2020 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że 3 lipca 2020 roku Spółka otrzymała od: Laxey Investors Ltd, Laxey Partners Ltd, LP Value Ltd, LP Alternative Fund Lp, The Value Catalyst Fund Limited, CPD S.A., podmiotów blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w CPD S.A., oraz Elżbiety Wiczkowskiej Członka Zarządu Spółki, powiadomienia o transakcjach na akcjach, zawartych 25 czerwca 2020 r., o których mowa w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu:

2020703_Laxey Investors_powiadomienie

2020703_Laxey Partners_powiadomienie

2020703_LP Value_powiadomienie

2020703_LPALP_powiadomienie

2020703_VCF_powiadomienie

2020703_CPD S.A._powiadomienie

2020703_E.Wiczkowska_powiadomienie

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

  1. Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 3 lipca 2020 r.
  2. Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 3 lipca 2020 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl