21/2022 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że 2 sierpnia 2022 roku otrzymał od CPD S.A., podmiotu blisko związanego z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w CPD S.A., powiadomienie o transakcji na akcjach, zawartej 29 lipca 2022 r., o którym mowa w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Notyfikacja CPD 2022

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

  1. Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 2 sierpnia 2022 r.
  2. Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 2 sierpnia 2022 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl