22/2018 Uzupełnienie raportu bieżącego o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 21/2018 z 4 czerwca 2018 r. dot. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2018 r. wyjaśnia, że do wskazanego raportu omyłkowo nie został dołączony załącznik w postaci Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, którego rozpatrzenie ma być przedmiotem planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W związku z powyższym, Spółka przekazuje w/w dokument tj. Sprawozdanie Rady Nadzorczej CPD S.A. za 2017 rok.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej CPD SA 2017

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu,  6 czerwca 2018 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl