2/2018 Informacja o transakcji otrzymanej w trybie art. 19 MAR

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że otrzymał od Laxey Partners Limited, podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w CPD S.A., tj. Panem Michael Haxby – Członek Rady Nadzorczej CPD S.A., powiadomienia o transakcji zakupu akcji zawartej 19 stycznia 2018 roku, o którym mowa w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Laxey Partners-formularz

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 22 stycznia 2018 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl