23/2019 Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do spółki zależnej Emitenta Imes Poland sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 1/2017 z 30 stycznia 2017 r. oraz 9/2018 z 22 lutego 2018 r., zarząd spółki CPD SA („Emitent”) informuje, że 18 września 2019 spółka zależna Emitenta tj. IMES Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki nr 98/2, nr obr. ewid. 2-09-09 o powierzchni 6.5203 m2, położonej w Warszawie, Dzielnicy Ursus, w pobliżu ul. Gierdziejewskiego („Umowa”) na rzecz firmy Ronson Development – City 3 sp. z o.o. sp. k. („Nabywca”). Umowa została zawarta w wykonaniu przedwstępnych oraz warunkowych umów nabycia, o których Emitent informował w przywołanych wyżej raportach bieżących nr 1/2017 z 30 stycznia 2017 r. oraz 9/2018 z 22 lutego 2018 r.

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość przeznaczona jest w przeważającej części pod tereny usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Zapisy Umowy zawarte przez Sprzedającego nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 18 września 2019 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl