24/2013 Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celtic Property Developments S.A. do 1 lipca 2013 r. Treść podjętej uchwały.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENT S.A. (dalej “Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celtic Property Developments S.A. obradujące 12czerwca 2013 roku postanowiło zarządzić przerwę w obradach walnego zgromadzenia do dnia 1 lipca 2013 roku do godziny 11.00. Wznowione obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki przy ul. Cybernetyki 7b w Warszawie.

Treść uchwały podjętej przez Zwyczajnego Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2013 roku Spółka przekazuje w załączeniu.

Jednocześnie Spółka informuje, iż nie miało miejsca odstąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad realizowanego do momentu ogłoszenia przerwy w obradach.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 6-8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 12 czerwca 2013 r.
2. Andrew Morrison Shepherd, Prezes Zarządu, 12 czerwca 2013 r.

Załączniki
20130612_uchwala_ZWZ_CPD_S.A..pdf

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl