25/2023 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 mar

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że 28sierpnia 2023 roku Spółka otrzymała od pani Iwony Makarewicz oraz pani Elżbiety Wiczkowskiej, członków zarządu w CPD S.A., powiadomienie o transakcjach na akcjach, o której mowa w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR, zawartych 23sierpnia 2023 r.
Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

2023 08 28 Zgłoszenie MAR Iwona Makarewicz

2023 08 28 Zgłoszenie MAR Elżbieta Wiczkowska

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 28sierpnia 2023 r.
2. Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 28sierpnia 2023 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl