27/2022 Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od FAMILIAR S.A., SICAV-SIF.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

2022-11-02_Zawiadomienie KNF_art. 69_Celtic

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 4 listopada 2022 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 4 listopada 2022 r.

 

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl