30/2020 Decyzja w postępowaniu podatkowym wobec spółki zależnej

Zarząd CPD S.A. („Spółka”) informuje, że 25 listopada 2020 roku powziął informację o decyzji dotyczącej spółki zależnej CPD S.A. – Challange Eighteen sp. z o.o. wydanej 6 listopada 2020 roku przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie.

Decyzja ta uchyliła w całości decyzję organu I instancji i umorzyła postępowanie w sprawie ustalenia wysokości zadłużenia z tytułu niezapłaconego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od odsetek zapłaconych spółce East Europe Property Financing AB z siedzibą na terytorium Szwecji w maju 2012 roku w kwocie 9.112.648 zł oraz orzekającej o zobowiązaniu podatkowym Challange Eighteen Sp. z o.o. jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od powyższej kwoty niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

Decyzję uzasadnia przedawnienie zobowiązania podatkowego określone w decyzji organu I instancji z 18 czerwca 2020 roku, które nastąpiło 4 lipca 2020 roku

Decyzja jest ostateczna.

W związku z tym spółka Challange Eighteen Sp. z o.o. w najbliższym czasie powinna otrzymać zwrot podatku i odsetek w kwocie 15 626 069 zł, na który składa się kwota główna 9 112 648 zł oraz odsetki w kwocie 6 513 421 zł. Kwota ta nie została jeszcze zwrócona spółce.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 25 listopada 2020 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 25 listopada 2020 r.

 

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl