30/2021 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2021

Zarząd CPD SA informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2021 r., którego publikacja miała nastąpić 30 września 2021 roku (termin podany pierwotnie w raporcie bieżącym nr 1/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku).

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2021 r., zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, został wyznaczony na dzień 28 września 2021 r.

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2021 nie ulegają zmianie.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 24 września 2021 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 24 września 2021 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl