31/2020 Zwrot podatku dochodowego spółce zależnej

Zarząd CPD S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z decyzją dotyczącą spółki zależnej CPD S.A. – Challange Eighteen sp. z o.o. („Spółka zależna”) wydaną 6 listopada 2020 roku przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie,  o której Spółka informowała 25 listopada 2020 w raporcie bieżącym numer 30/2020, a która dotyczyła umorzenia postępowania w sprawie ustalenia wysokości zadłużenia z tytułu niezapłaconego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od odsetek zapłaconych spółce East Europe Property Financing AB z siedzibą na terytorium Szwecji w maju 2012 roku w kwocie 9.112.648 zł oraz orzekającej o zobowiązaniu podatkowym Challange Eighteen Sp. z o.o. jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od powyższej kwoty niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, 26 listopada 2020 Spółka zależna otrzymała od Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zwrot podatku dochodowego za maj 2012 w kwocie 16 300 773 zł. Na kwotę Składa się kwota główna 9 112 648 zł, odsetki w kwocie 6 513 421 zł  zapłacone przez Spółkę w maju 2020 roku oraz należne odsetki w kwocie 674 704 zł.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 27 listopada 2020 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 27 listopada 2020 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl