33/2013 Zamknięcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2012 opublikowanego w dniu 8 sierpnia 2012 r. informuje, iż 18 lipca 2013 r Sąd Rejestrowy w Budapeszcie (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) wydał postanowienie o wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców spółki zależnej tj. Celtic Property Developments Kft z siedzibą w Budapeszcie, Węgry, wpisanej do rejestru spółek pod numerem 01-09-906284, w związku z zakończeniem postepowania likwidacyjnego.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 19 lipca 2013 r.
2. Piotr Sylwester Turchoński, Prokurent, 19 lipca 2013 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl