38/2013 Rezygnacja członków zarządu

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu 17 września 2013 r., otrzymał rezygnację dwóch członków zarządu z pełnionych funkcji.

Pan Andrew Shepherd, pełniący dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki, złożył rezygnację z funkcji ze skutkiem na dzień 17 września 2013 r. Pan Andrew Shepherd nie podał powodów rezygnacji.

Ponadto rezygnację złożył Pan Aled Rhys Jones, pełniący dotychczas funkcję członka zarządu Spółki. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 17 września 2013 r. Pan Aled Rhys Jones nie podał powodów rezygnacji.

W następstwie powyższych rezygnacji w składzie Zarządu Spółki pozostają dwie osoby co zapewnia prawidłową reprezentację i prowadzenie spraw Spółki, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 17 września 2013 r.
2. Piotr Turchoński – Prokurent, 17 września 2013 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl