4/2019 Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”), informuje iż 12 lutego 2019 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od spółki The Value Catalyst Fund.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Notification of VCF

 

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 1 oraz art. 70a Ustawy o ofercie- znaczne pakiety akcji

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 12 lutego 2019 r.

Agata Tryc-Grzywna, Prokurent, 12 lutego 2019 r.

 

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl