4/2024 ZAWIADOMIENIE OD AKCJONARIUSZA WTRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”), informuje, iż otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od spółki Euvic S.A.

Pełna treść zawiadomień stanowią załącznik do niniejszego raportu.
20240513 Zawiadomienie Euvic SA

Podstawa prawna:
Art. 70 punkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu 16maj 2024 r.
Andrzej Kudra Prokurent 16 maj 2024 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl