40/2018 Spełnienie się warunków Umowy Inwestycyjnej zawartej przez CPD S.A. i spółki zależne

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka’) informuje, o spełnieniu się wszystkich warunków zawieszających Umowy Inwestycyjnej z 22 lutego 2017, która została zmieniona 2 sierpnia 2017 i 26 października 2018, zgodnie z zapisami raportów bieżących nr 3/2017 z 1 marca 2017, nr 31/2017 z 2 sierpnia 2017 oraz nr 39/2018 z 26 października 2018.

Spółka Unidevelopment S.A. wniosła pierwszą część wkładu własnego wymaganego zapisami Umowy Inwestycyjnej. Jednocześnie, zostały uzgodnione (zaakceptowane) wszystkie załączniki do Umowy Inwestycyjnej, co było warunkiem wejścia w życie niniejszej Umowy.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 8 listopada 2018

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl