40/2013 Rezygnacja członka zarządu

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu 24 września 2013 r., otrzymał rezygnację Członka Zarządu z pełnionej funkcji.

Pan Andrew Pegge, pełniący dotychczas funkcję Członka Zarządu Spółki, złożył rezygnację z funkcji ze skutkiem na koniec dnia 24 września 2013 r. Pan Andrew Pegge nie podał powodów rezygnacji.

W następstwie powyższej rezygnacji w składzie Zarządu Spółki pozostają dwie osoby co zapewnia prawidłową reprezentację i prowadzenie spraw Spółki, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 24 września 2013 r.
2. Piotr Turchoński – Prokurent, 24 września 2013 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl