41/2013 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu 24 września 2013 r., otrzymał rezygnację członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji. Z treści rezygnacji wynika iż została ona złożona pod warunkiem powołania Pana Colina Kingsnorth do składu Zarządu Spółki.

Pan Colin Kingsnorth, pełniący dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, złożył rezygnację z funkcji ze skutkiem na chwilę rozpoczęcia pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

Powodem rezygnacji jest kandydatura Pana Colina Kingsnorth do funkcji w Zarządzie Spółki.

Mandat Pana Colina Kingsnorth jako członka Rady Nadzorczej Spółki wygaśnie pod warunkiem powołania go do składu Zarządu Spółki w chwili rozpoczęcia pełnienia przez niego mandatu jako Członka Zarządu.

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 24 września 2013 r.
2. Piotr Turchoński – Prokurent, 24 września 2013 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl