43/2018 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 36/2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2018 opublikowanego w dniu 14 września 2018 r. Emitent uzupełnia załącznik do w/w raportu w ten sposób, że w opisie przebiegu pracy zawodowej członka Rady Nadzorczej Gabrieli Gryger dodaje się punkt 6 w brzmieniu:

„6. Od 27.03.2018 r. – Członek Rady Nadzorczej ROBYG S.A.”.

Ponadto w kolejnym akapicie dodaje się zdanie: „W ocenie Spółki działalność Gabrieli Gryger nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, z zastrzeżeniem, że z uwagi na zakres faktycznie prowadzonej działalności, działalność Robyg S.A. w ocenie Spółki jest konkurencyjna wobec Spółki w zakresie ograniczonym do jednego obszaru administracyjnego tj. m.st.Warszawa.” 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 14 grudnia 2018 r.

 

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl