43/2013 Rezygnacja prokurenta

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu 25 września 2013 r., otrzymał rezygnację Piotra Turchońskiego z pełnienia funkcji prokurenta Spółki.

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Piotr Turchoński, Członek Zarządu, 25 września 2013 r.
2. Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 25 września 2013 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl