47/2017 Podpisanie i udostępnienie planu połączenia transgranicznego CPD S.A. oraz BUFFY HOLDINGS NO. 1 LIMITED

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie rozpoczęcia procedury połączenia „CPD” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska (adres: ul. Cybernetyki 7B, 02 – 677 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000277147 („Spółka”, „CPD” lub „Spółka Przejmująca”) ze spółką  BUFFY HOLDINGS NO. 1 LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną zgodnie z prawem cypryjskim, adres: Limassol Avenue, 267, Vision Tower, 2. piętro, 2121 Aglantzia, Nikozja, Cypr, wpisaną do rejestru spółek prowadzonego przez Ministerstwo Energii, Handlu, Przemysłu i Turystyki Republiki Cypru pod numerem rejestrowym HE 166076  („BUFFY” lub „Spółka Przejmowana”) Zarząd Spółki  informuje, że w dniu 22 grudnia  2017 r. został uzgodniony i podpisany plan połączenia CPD z BUFFY.

Plan połączenia jest dostępny do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki  http://www.cpdsa.pl/ w zakładce Aktualności. Podpisany plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 20171222_Plan połączenia transgranicznego

 

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku)

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 22 grudnia 2017 r.,

Agata Tryc, prokurent, 22 grudnia 2017 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl