6/2017 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w 21 marca 2017 roku Spółka otrzymała od:

1.       The Value Catalyst Fund Limited,

2.       Laxey Universal Value Lp By Laxey Partners (Gp2) As General Partner,

3.       Laxey Partners Limited,

4.       LP Value Ltd,

5.       LP Alternative Lp By Laxey Partners (Gp3) General Partner,

podmiotów blisko związanych z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w CPD S.A., tj. Panem Michael Haxby – Członek Rady Nadzorczej CPD S.A., powiadomienia o transakcjach dot. zamiany obligacji zamiennych na akcje, zawartych 20 marca 2017 roku, o którym mowa w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

VCF_notyfikacja MAR

LUV_notyfikacja MAR

LPV_notyfikacja MAR

LPL_notyfikacja MAR

LPALP_notyfikacja MAR

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

  1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 22 marca 2017 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl