6/2017 KOR Korekta raportu bieżącego nr 6/2017 dot. informacji o transakcjach uzyskanych w trybie art. 19 MAR

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała od:

1.       The Value Catalyst Fund Limited,

2.       Laxey Universal Value Lp By Laxey Partners (Gp2) As General Partner,

3.       Laxey Partners Limited,

4.       LP Value Ltd,

5.       LP Alternative Lp By Laxey Partners (Gp3) General Partner,

podmiotów blisko związanych z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w CPD S.A., tj. Panem Michael Haxby – Członek Rady Nadzorczej CPD S.A., poprawione powiadomienia o transakcjach dot. zamiany obligacji zamiennych na akcje, zawartych 20 marca 2017 roku, o którym mowa w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

VCF__notyfikacja MAR_korekta

LPV__notyfikacja MAR_korekta

LUV__notyfikacja MAR_korekta

LPALP notyfikacja MAR_korekta

LPL__notyfikacja MAR_korekta

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

  1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 6 kwietnia 2017 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl