7/2019 Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał na NWZ CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza CPD S.A. 25 lutego 2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 roku.

Projekty uchwał zostały przekazane do wiadomości publicznej dnia 31 stycznia 2019 r. raportem bieżącym nr 2/2019.

 

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 25 lutego 2019 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl