7/2021 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 maja 2021

Zarząd CPD SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z dokonanym w dniu 7 kwietnia 2021 r. ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 maja 2021 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7b („Walne Zgromadzenie”), ogłasza o odwołaniu Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane ogłoszeniem podanym do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 6/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r.

Podstawą odwołania Walnego Zgromadzenia jest uchwała Zarządu Spółki z dnia 28 kwietnia 2021 r., na podstawie której Zarząd zdecydował o odwołaniu Walnego Zgromadzenia z uwagi na zbliżający się ustawowy termin odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD SA a tym samym odwołanie jest uzasadnione ekonomiką czasu i zaangażowania Spółki i jej akcjonariuszy.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 28 kwietnia 2021 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 28 kwietnia 2021 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl