Akcjonariat

Akcjonariat według liczby głosów

Akcjonariusz Liczba posiadanych głosów Akcjonariat według liczby głosów Akcjonariat według liczby akcji
Meduvo Holding Ltd 2 133 604 23.80 % 23.80 %
Furseka Trading and Investments Ltd 2 063 234 23.01 % 23.01 %
QVT Family Office Fund LP * 948 922 10.58 % 10.58 %
POP Investments Ltd 592 585 6.61 % 6.61 %
Familiar S.A. 557 608 6.22 % 6.22 %
Ursus Capital Ltd 522 216 5.82 % 5.82 %
Pozostali 2 148 016 23,96 % 23,96 %

* dane na podstawie wykazu uprawnionych do udziału w WZ

 

Meduvo Holding Ltd

Furseka Trading and Investments Ltd

QVT Family Office Fund LP *

POP Investments Ltd

Familiar S.A.

Ursus Capital Ltd

Pozostali

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl