AKTUALNOŚCI

DSC_0244 (1024x399)

 

 • 2023/08/23
  23/2023 Zawarcie i rozliczenie transakcji skupu akcji własnych CPD S.A.
  Zarząd CPD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2023 z dnia 24lipca 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 22/2023 z dnia 21sierpnia 2023 r. niniejszym przedstawia podsumowanie przeprowadzonego przez Spółkę w dniach od 2 do18sierpnia 2023 r. skupu akcji własnych („Skup”). W wykonaniu Skupu Spółka nabyła 1.274.092 (słownie: milion czterysta ...
  Czytaj więcej...

 • 2023/07/28
  21/2023 rezygnacja członka zarządu z pełnionej funkcji
  Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż otrzymał rezygnację członka zarządu z pełnionej funkcji. Pan John Purcell, pełniący dotychczas funkcję Członka Zarządu Spółki, złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Pan John Purcell nie podał przyczyn rezygnacji.
  Czytaj więcej...

 • 2023/06/28
  19/2023 Powołanie członka Rady Nadzorczej CPD S.A.
  Data: 28 czerwca 2023 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Temat: Powołanie członka Rady Nadzorczej CPD S.A. Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, iż 28 czerwca 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało pana Krzysztofa Zawadzkiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki od 28 czerwca 2023 roku. Informacje o wykształceniu, ...
  Czytaj więcej...

 • 2023/06/28
  17/2023 Treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie CPD S.A.
  Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 28 czerwca 2023 roku, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu. 2023 06 28 Uchwały podjęte przez ZWZ Podstawa prawna: 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów ...
  Czytaj więcej...

 • 2020/08/19
  MANUAL E ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZ
  Informujemy, że podczas najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, głosowanie odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym,  prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi sytemu do głosowania dla osób biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Dodatkowo, istnieje możliwość wzięcia udziału z posiedzeniu najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji ...
  Czytaj więcej...

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl