2017 Aktualności PL

GODZINY OTWARCIA BIURA

Niniejszym informujemy, że w dniach od 27 do 29 grudnia 2017, biuro CPD S.A. będzie nieczynne. W pozostałe dni biuro będzie czynne w standardowych godzinach, między 9:00 a 17:00.

OGŁOSZENIE WSPÓLNEGO PLANU POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO CPD S.A. i BUFFY HOLDINGS NO. 1 LIMITED

Zarząd spółki CPD spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Cybernetyki 7B, 02 – 677 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000277147, działając na podstawie art. 5164 § 1 Kodeksu spółek handlowych, udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości uzgodniony dnia 22 grudnia 2017 r. Wspólny Plan Połączenia CPD spółka akcyjna jako Spółki Przejmującej i BUFFY HOLDINGS NO. 1 LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, adres: Limassol Avenue, 267, Vision Tower, 2. piętro, 2121 Aglantzia, Nikozja, Cypr, wpisanej do rejestru spółek prowadzonego przez Ministerstwo Energii, Handlu, Przemysłu i Turystyki Republiki Cypru pod numerem rejestrowym HE 166076 jako Spółki Przejmowanej.

Plan Połączenia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie Uchwały nr 3/IX/2017 Zarządu Spółki w sprawie ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji Spółki, w związku z Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, która została zmieniona Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 10 maja 2017 roku w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia, niniejszym zaprasza akcjonariuszy Spółki do składania ofert sprzedaży jej akcji na warunkach określonych w tym Zaproszeniu do Składania Ofert Sprzedaży.

Pełna treść Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży stanowi załącznik do raportu bieżącego nr 37/2017/KOR oraz została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej CPD:

http://www.cpdsa.pl/372017kor-korekta-informacji-o-zaproszeniu-do-skladania-ofert-sprzedazy-akcji-spolki/

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl