2011 Kalendarium PL

2011-03-01 Publikacja raportu za IV kwartal 2010

2011-04-29 Publikacja raportu za rok 2010

2011-05-16 Publikacja raportu za I kwartał 2011

2011-06-06 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

2011-08-30 Publikacja raportu za I półrocze

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl