Ursa Smart-city cb7 img ursapark img

2016 Kalendarium PL

2016-03-17 Publikacja jednostkowego raportu za rok 2015

2016-03-17 Publikacja skonsolidowanego raportu za rok 2015

2016-05-12 Publikacja raportu za I kwartał 2016

2016-08-25 Publikacja raportu za I półrocze 2016

2016-11-10 Publikacja raportu za III kwartał 2016

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl