2017 Kalendarium PL

2017-11-27 Publikacja raportu za III kwartał 2017

2017-05-29 Publikacja raportu za I kwartał 2017

2017-09-28 Publikacja raportu za I półrocze 2017

2017-03-17 Publikacja skonsolidowanego raportu za rok 2016

2017-03-17 Publikacja jednostkowego raportu za rok 2016

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl