2022 Raporty Bieżące PL

28/2022 Zawarcie Umowy Sprzedaży przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd CPD S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że 1 grudnia 2022 spółka zależna Emitenta tj. Robin Investments sp. z o.o. (dalej „Sprzedający”) zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży prawa własności nieruchomości, obejmującej grunty wraz z budynkiem biurowo-usługowym pod nazwą „Aquarius”, położonych przy ul. Połczyńskiej 31a w Warszawie, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach WA1M/00223834/8, WA1M/00168851/9, WA1M/00168852/6, WA1M/00168850/2, przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Umowa sprzedaży o łącznej wartości 32 828 065 zł brutto została zawarta z POL31 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  (dalej „Nabywca”).

Zapisy powyższej umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 1 grudnia 2022 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 1 grudnia 2022 r.

27/2022 Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od FAMILIAR S.A., SICAV-SIF.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

2022-11-02_Zawiadomienie KNF_art. 69_Celtic

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 4 listopada 2022 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 4 listopada 2022 r.

 

26/2022 Zawarcie Umowy Sprzedaży przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd CPD S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że 13 października 2022 spółka zależna Emitenta tj. Belise Investments sp. z o.o. (dalej  „Sprzedający”) zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z zabudowanej działki ewidencyjnej nr 7, nr obr. ewid. 146505_8.0813, położonej w Warszawie w Dzielnicy Mokotów, przy ul. Cybernetyki 9, o obszarze 7.449 m2, opisanej w księdze wieczystej o nr WA2M/00143456/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, a także zbycia prawa własności posadowionego na Gruncie budynku biurowego IRIS wraz z prawem własności budowli i innych urządzeń położonych na Gruncie oraz wszelkich związanych z nimi praw.

Umowa sprzedaży o łącznej wartości 103 945 528 zł brutto została zawarta z DL Invest Group XXXVII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach  (dalej „Nabywca”).

Zapisy powyższej umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 13 października 2022 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 13 października 2022 r.

25/2022 Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”) informuje, że 11 sierpnia 2022 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od Meduvo Holding Limited.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Notyfikacja MEDUVO

 

Podstawa prawna:

Art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 12 sierpnia 2022 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 12 sierpnia 2022 r.

24/2022 Zawiadomienie spółki CPD SA w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”), informuje, że 8 sierpnia 2022 r. Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie CPD SA z art. 69 ustawy o ofercie

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 oraz art. 70a Ustawy o ofercie – znaczne pakiety akcji

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 8 sierpnia 2022 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu 8 sierpnia 2022 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl