2022 Raporty Bieżące PL

8/2022 Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”), informuje, że 22 marca 2022 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od Meduvo Holding Limited.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

MEDUVO Zawiadomienie

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 22 Marca 2022 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 22 Marca 2022 r.

7/2022 Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”), informuje, że 22 marca 2022 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od Furseka Trading and Investment Limited.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

FURSEKA Zawiadomienie

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 22 Marca 2022 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 22 Marca 2022 r.

6/2022 Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”), informuje, że 21 marca 2022 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od Ursus Capital Limited oraz Pana Colina Kingsnortha.

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Colin Kingsnorth Zgłoszenie

Ursus Capital Zgłoszenie

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 22 Marca 2022 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 22 Marca 2022 r.

5/2022 Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”), informuje, że 21 marca 2022 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od POP Investments Limited.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie POP Investments

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 21 Marca 2022 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 21 Marca 2022 r.

4/2022 Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”), informuje, że 21 marca 2022 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od FAMILIAR S.A., SICAV-SIF.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie Familiar SA SICAV SIF

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 21 Marca 2022 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 21 Marca 2022 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl