Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 5 sierpnia 2014 r. o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.

Załączniki
Zalacznik_1_CPD_SA_projekty_uchwal_NWZ
Zalacznik_2_CPD_SA_Uzasadnienie_do_uchwal_ZWZ.pdf
Zalacznik_3_CPD_SA_Opinia_1_do_uchwaly_3_NWZ.pdf
Zalacznik_4_CPD_SA_Opinia_2_do_uchwaly_3_NWZ.pdf
Zalacznik_5_CPD_SA_Pelnomocnictwo_ZWZ.pdf
Zalacznik_6_CPD_SA_Instrukcja_do_pelnomocnictwo_ZWZ.pdf
Zalacznik_7_CPD_SA_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_na_NWZ.pdf

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl