35/2012 Informacja Zarządu dotycząca umorzenia postępowania ws. propozycji nieodpłatnego przekazania gruntów Miastu Stołecznemu Warszawa

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż powziął informację o umorzeniu przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w dniu 11 września 2012 r. postępowania w sprawie złożenia w dniu 28 czerwca 2011 r. podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Radnym i członkom Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przez przedstawicieli Spółki propozycji polegającej na nieodpłatnym przekazaniu Miastu terenów pod drogi i inne obiekty użyteczności publicznej, wydzierżawieniu za symboliczną kwotę Domu Kultury „Arsus” i zrealizowaniu obiektów użyteczności publicznej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Postępowanie zostało umorzone wobec braku znamion czynu zabronionego. Z uwagi na fakt, iż powyższe postępowanie prowadzone było wobec osób fizycznych, Spółka nie była jego stroną.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Andrew Morrison Shepherd, Prezes Zarządu, 25 września 2012 r.
2. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 25 września 2012 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl