5/2012 Informacja Zarządu w związku z publikacją prasową dotyczącą propozycji nieodpłatnego przekazania gruntów Miastu Stołecznemu Warszawa

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2012 r. z artykułu prasowego Pana Michała Wojtczuka, zatytułowanego „Grunt pod ulice łapówką?”, zamieszczonego w Gazecie Wyborczej w dniu 18 kwietnia 2012 r., powziął informację o prawdopodobnym wszczęciu śledztwa przez prokuraturę okręgową w Warszawie odnośnie propozycji Celtic Property Developments S.A. nieodpłatnego przekazania Miastu Stołecznemu Warszawa ponad 20 hektarów gruntów pod budowę ulic i szkół.

Zarząd Spółki informuje, iż na dzień dzisiejszy Spółka nie otrzymała od prokuratury żadnego powiadomienia w tej sprawie, w związku z czym nie jest możliwe podanie pełniejszych informacji. Z chwilą otrzymania powiadomienia, Spółka przekaże kolejny raport bieżący.

Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu tej informacji w trybie raportu bieżącego mając na uwadze dobre imię Spółki.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Andrew Shepherd, Prezes Zarządu, 19 kwietnia 2012 r.
2. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 19 kwietnia 2012 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl