18/2011 Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczy głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. 6 czerwca 2011 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 6 czerwca 2011 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 6 czerwca 2011 r. wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 10.06.2011 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 10.06.2011 r.

Załączniki
Lista akcjonariuszy 5 % ZWZ CPD SA

Pozostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl