22/2014/kor Korekta raportu bieżącego nr 22/2014 – Tekst Jednolity Statutu Spółki

Zarząd spółki CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w raporcie bieżącym nr 22/2014 z 19 sierpnia 2014 r., nastąpiła omyłka w postaci braku załącznika do raportu bieżącego. Tym samym, dokonuje się korekty ww. raportu biezącego, załączając Tekst Jednolity Statutu Spółki.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 19 sierpnia 2014 r.

Załączniki
Tekst Jednolity Statutu CPD S.A.

Pozostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl